ANBI

Alpe d'HuKids Nederland heeft ANBI-status


De Belastingdienst heeft de stichting Alpe d'HuKids Nederland met ingang van 15 maart 2017 de zogenaamde ANBI-status verleend. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

Het registratienummer wat hierbij hoort is: 857415141. Dit nummer is ook gepubliceerd op de website van de Belastingdienst en beschikbaar in de brief van de Belastingdienst.


De voordelen van de ANBI-status voor Alpe d'HuKids Nederland en haar sponsors zijn:

  • er is geen schenkingsrecht  of successierecht verschuldigd over schenkingen aan Alpe d'HuKids Nederland;
  • uitkeringen van Alpe d'HuKids Nederland aan KWF Kankerbestrijding zijn vrijgesteld voor het recht van schenking;
  • donaties door sponsors zijn voor deze organisaties (onder voorwaarden) aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting;
  • donaties door natuurlijke personen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (rekeninghoudend met drempelbedragen).

In 2009 is tevens bepaald dat een erkend doel in Nederland ook aftrekbaar is in een ander land in Europa.