Antistrijkstok

Voor Alpe d'HuKids Nederland is het belangrijkste uitgangspunt dat we absoluut zuiver en integer willen handelen met betrekking tot de grote verantwoordelijkheid die we hebben ten aanzien van de kankerpatiënt, hun naasten en onze sponsors. Samen met onze deelnemers willen we dat het bijeen gebrachte geld voor 100% ten goede komt aan de doelen waarvoor het is bedoeld. Om dit beleid te onderstrepen hebben we enkele belangrijke afspraken gemaakt.

Belangrijkste kenmerken van dit beleid:

  1. geld dat door deelnemers wordt gegenereerd komt geheel ten goede aan KWF Kankerbestrijding
  2. Alle zaken die nodig zijn om het evenement te organiseren worden zoveel mogelijk kosteloos ter beschikking gesteld of door derden separaat bekostigd.
  3. Voor die zaken die strikt noodzakelijk zijn voor de organisatie van het evenement en waar geen sponsors voor gevonden kan worden, doen we een beroep op het inschrijfgeld. Iedere deelnemer betaalt een bedrag van 9,99 euro aan inschrijfgeld, welke we gebruiken voor de aanschaf van fiets/loopkleding, medailles, e.d. en onvoorziene kosten binnen de Alpe d'HuKids Nederland organisatie (hier valt te denken aan verzekeringen, website, e.d.).
  4. Als er sponsoring n nature plaatsvindt, zetten we deze artikelen of diensten, indien gewenst/noodzakelijk zoveel mogelijk om in geld. Op die manier komt ook deze vorm van sposoring ten goede aan de strijd tegen kanker.