Onderzoek

2016

Onderzoek naar kinderkanker; effecten van bestraling

De kinderen die meedoen aan Alpe d'HuKids organiseren acties om geld in te zamelen. Zo dragen ze bij aan onderzoek naar kinderkanker. Het bestuur van Alpe d'HuKids Nederland verzoekt KWF Kankerbestrijding haar een aantal projecten ter ondersteuning voor te leggen waaruit het bestuur een keuze maakt. Leidraad voor de keuze is dat het een duidelijke link heeft naar de doelen van de stichting.

2016 Onderzoek naar kinderkanker: effecten van bestraling

het onderzoek dat in 2016 mede werd gefinancierd met de gelden van Alpe d'HuKids richtte zich op de langetermijneffecten van bestraling bij kinderen. In dit onderzoek wordty er samengewerkt met een groot aantal onderzoeken en artsen die verbonden zijn aan SKION LATER (Stichting Kinderoncologie Nederland - lange termijn Effecten na Behandling van Kinderkanker). 

Onderzoeker dr. Cécile Ronckers: "Met de kennis die we opdoen hopen we de langetermijneffectente verminderen of te voorkomen. we zijn erg blij dat dit project door Alpe d'HuKids ondersteund wordt."