Disclaimer

Disclaimer voor https:// www.alpedhukids.nl

Alpe d'HuKids Nederland, hierna te noemen AdK, verleent u hierbij toegang tot https://www.alped'hukids.nl ("de website") en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

AdK behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


Beperkte aansprakelijkheid

AdK spant zich in om de inhoud van deze website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van AdK. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website op de website onder voorbehoud van typ- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan AdK nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Auteursrechten

Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende materialen liggen bij AdK. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van AdK, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Alle infromatie op de website, zoals afbeeldingen, kunstwerken, tekst, video- of audio-opnamen, vallen onder het auteursrecht van AdK en de informatieverschaffers. Bij AdK berust het auteursrecht en databankrecht op de website en de afzonderlijke pagina's. Het Nederlandse en internationaal geldend auteursrecht is van toepassing.  


Aanbieden van beeld- en geluidsmateriaal

Als u beeld- en geluidsmateriaal aan AdK doorstuurt, geeft u AdK toestemming om het materiaal op elke door ons gewenste wijze te gebruiken. Met het inzenden van zulk materiaal doet u afstand van publicatie- of auteursrechten v.w.b. publicatie door of namens AdK. AdK kan niet garanderen dat uw foto's , video's of geluidsfragmenten gebruikt worden. AdK behoudt het recht om een bijdrage zo nodig te redigeren.


Overig

Fotografen: Henny van Ree, Guido Bosland, Frank van Engelen, Jo Grzelak, Roland Willems, L1

Copyright: Alpe d'HuKids Nederland


Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICT Recht- en disclaimergenerator gegenereerd.