Educatie

Alpe d'HuKids Nederland heeft in 2016 uitdrukkelijk de doorstart gemaakt vanuit de gedachte om kinderen kennis te laten maken met de ziekte kanker. Dit met het oog op preventie. Wie namelijk in de kindertijd goed met zijn lichaam weet om te gaan (opletten met zonnen, genoeg bewegen en gezonde voeding, b.v.) kan wellicht kanker op latere leeftijd vermijden (al beseffen we ons ook terdege dat kinderen die in een vroeg stadium te maken krijgen met welke vorm van kanker dan ook, hier geen "schuld" aan hebben). 

Later is daar het evenement van de fiets- en loopactie aan toegevoegd. Momenteel hebben andere organisaties als b.v. KIKA en VOKK zoveel educatief materiaal dat we van menig zijn dat we niet meer van hetzelfde gaan ontwikkelen. 

We geven hier wel enkele ideeën en voorbeelden voor het houden van een spreekbeurt of presentatie over Alpe d'HuKids of Alpe d'HuZes, welke naar eigen believen en verantwoording kan worden aangepast. 

Alpe d'HuKids Nederland verzorgt tijdens Alpe d'HuZes de huiswerkbegeleiding in het Palais des Sports.
Werkbladen zijn te vinden via: http://www.groeienenbloeien.nl/Boeken/Kidssites/Alpe-d-HuZes-kidssite/ Kinderboek Alpe d'HuZes: "Zes keer de Alpe d'Huez

Bestellen? Zie: http://www.groeienenbloeien.nl/Boeken/Kidssites/Alpe-d-HuZes/