Achtergrondinformatie

Alpe d'HuKids was een initiatief van deelnemers aan Alpe d'HuZes die zich wilden hard maken voor een eigentijdse actie voor kinderen in Nederland. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van de stichting Alpe d'HuKids Nederland.

Alpe d'HuKids Nederland is sinds maart 2017 een op zichzelf staande stichting in naam, kernwaarden en uitvoering verbonden met Alpe d'HuZes. Het vele werk dat binnen beide stichtingen moet worden gedaan en die belasting die dat meebrengt voor de vele vrijwilligers heeft geleid tot de eerder beschreven loskoppeling, zodat Alpe d'HuKids Nederland haar vleugels kan uitslaan en haar eigen weg kan gaan.   

De naam Alpe d'HuKids is veranderd in Alpe d'HuKids Nederland om aan te duiden dat we niet enkel lokaal of regionaal willen opereren, maar ook nationaal. Dat betekent dat iedere gemeente in Nederland met ons contact kan opnemen om te bezien of een versie van Alpe d'HuKids ook bij hen mogelijk is. 

Alpe d'HuKids Nederland houdt zich het recht voor onze naam uitsluitend aan een evenement te verbinden mits er wordt voldaan aan de ons gestelde kernwaarden, doelen en werkwijzen.