Achtergrondinformatie

 

 

Alpe d’HuKids Nederland was een initiatief van Alpe d’HuZes, het jaarlijkse evenement in Frankrijk waarbij deelnemers één tot zes keer de bekende Alpe d’Huez op lopen of fietsen om geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding.

Tijdens dit evenement zijn altijd veel kinderen aanwezig, die vaak meedoen voor een familielid, vriendje of vriendinnetje die met de ziekte is geconfronteerd.

Uitdagend, maar vooral laagdrempelig omdat Alpe d’HuKids in Nederland plaatsvindt. Zo kunnen ook kinderen samenwerken en het beste uit zichzelf halen in de strijd tegen kanker.

 

Binnen Alpe d’HuZes is erkend hoe belangrijk het is dat kinderen zich samen met hun ouders en anderen inzetten.

Je bereikt de grootst mogelijke voldoening als je je met hart en ziel inzet voor een ander. Iedereen die betrokken is geweest bij Alpe d’HuZes heeft dit aan den lijve ondervonden.

De energie die daar op de berg vrijkomt, is met geen pen te beschrijven. Met Alpe d’HuKids Nederland willen we diezelfde energie vrijmaken met kinderen in Nederland.

 

Alpe d’HuKids is sinds maart 2017 een op zichzelf staande stichting, in naam, kernwaarden en uitvoering verbonden met Alpe d’HuZes. Het werk dat binnen beide stichtingen moet worden gedaan en de belasting die dat meebrengt voor de vele vrijwilligers heeft geleid tot loskoppeling van beiden, zodat Alpe D’HuKids Nederland haar vleugels kan uitslaan en haar eigen weg kan gaan.

 

De naam is van Alpe d’HuKids veranderd in Alpe d’HuKids Nederland om aan te duiden dat we niet enkel lokaal of regionaal willen opereren, maar ook nationaal.

Dat betekent dat iedere gemeente in Nederland met ons contact kan opnemen om te bezien of een versie van Alpe D’Hukids ook bij hen mogelijk is.

 

We houden ons wel altijd het recht voor onze naam uitsluitend aan een evenement te verbinden mits men voldoet aan de door ons gestelde kernwaarden, doelen en werkwijzen.