Antistrijkstok

 

 

Voor Alpe d’HuKids Nederland is het belangrijkste uitgangspunt dat we absoluut zuiver en integer willen handelen met betrekking tot de grote verantwoordelijkheid die we hebben ten aanzien van de kankerpatiënt en onze sponsoren. Samen met onze sponsoren willen we dat het geld voor 100% ten goede komt aan de doelen waarvoor het is bedoeld. Om dit beleid te onderstrepen hebben we enkele belangrijke afspraken gemaakt.

 

 

 

Belangrijkste kenmerken van dit beleid:

 

1.     Geld dat door sponsoren wordt gegeven, gaat geheel naar KWF Kankerbestrijding.

2.     Alle zaken die nodig zijn om het evenement te organiseren worden zoveel mogelijk kosteloos ter beschikking gesteld of door           derden separaat bekostigd.

3.     Voor die zaken die strikt noodzakelijk zijn voor de organisatie van het evenement en waar geen sponsor voor gevonden kan               worden, doen we een beroep op het inschrijfgeld. Iedere deelnemer betaalt € 9,99 aan inschrijfgeld, die we gebruiken voor                 de aanschaf van fiets/loopkleding, medailles, e.d. en onvoorziene kosten binnen de Alpe d’HuKids Nederland organisatie.

4.    Als er sponsoring in natura plaatsvindt, zetten we deze artikelen of diensten, indien gewenst/noodzakelijk zoveel mogelijk               om in geld. Op die manier komt ook deze vorm van sponsoring ten goede aan de strijd tegen kanker.