Deelnemersreglement Alpe d'HuKids Nederland 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deelnemersreglement Alpe d’HuKids versie 11.0

 

Deelnemersreglement Alpe d'HuKids 2017 Alpe d'HuKids is geen wedstrijd of toertocht.

Het doel is, het afleggen van een parcours in de gemeente Kerkrade met de fiets of (hard)lopend, en daardoor zo veel mogelijk geld in te zamelen voor de strijd tegen kinderkanker.

Andere voertuigen dan een uitsluitend op spierkracht voortbewogen fiets zijn niet toegestaan. Het gebruik van speciale fietsen in verband met een handicap is wel toegestaan.

Speciale verzoeken kun je via e-mail (deelnemers@alpedhukids.nl ) indienen. Overal waar in dit reglement "hij" staat, moet "hij" of "zij" worden gelezen.

 

 

 

 

 

 

 

Per deelnemer is het toegestaan om maximaal zes keer het parcours af te leggen.

ALLE deelnemers ( 8-14 jaar) mogen ook deelnemen aan de Saamhorigheidsloop om 13.00uur. Hier hoeven zij zich niet apart voor in te schrijven.

De deelnemer verklaart bij inschrijving dat hij akkoord en bekend is met de inhoud van dit reglement.  Er kunnen dit jaar geen teams worden ingeschreven gezien de opbouw van de website. Uiteraard kun je wel onderling als deelnemers een team vormen echter teamdonaties zijn niet mogelijk.

 

1. Inschrijving:

De inschrijvingstermijn sluit bij het bereiken van 500 deelnemers. De inschrijfkosten zijnde € 9,99 dien je als je je deelnemersnummer hebt ontvangen via I-Deal te voldoen. Alleen dan is je deelname bevestigd (zie hoofdstuk 2 Inschrijven)

Bij inschrijving na 1 september 2017 kunnen wij i.v.m. bestellen kleding geen garanties geven dat je in aanmerking komt voor een Alpe d’HuKids Nederland shirt. Let op dat je na inschrijving nog het volgende doet:

- Het insturen van een mooie foto voor op je actiepagina.

- Het insturen van je Facebook/Twitter/Instagram account.

 

Je krijgt namelijk geen eigen versnelde link zoals vorig jaar. Graag deze gegevens in 1 mail onder vermelding van je naam en deelnemersnummer mailen naar deelnemers@alpedhukids.nl zodat dit op jouw actiepagina gezet kan worden.

 

Na inschrijving kunnen wijzigingen aan de actiepagina alleen nog doorgevoerd worden via de webmaster. Je kunt zelf geen wijzigingen aanbrengen. Gebruik hiervoor het deelnemers@alpedhukids.nl onder vermelding van je naam en deelnemersnummer zodat het makkelijk terug te vinden is waar de wijziging moet plaatsvinden. 

 

2. Inschrijven (Belangrijk!):

 

Inschrijven geschied via de websitepagina www.alpedhukids.nl

- Ga naar de inschrijfpagina “Deelnemers” en vul alle gevraagde gegevens in. Klik daarna op verzenden. Je hoeft nu verder niets te doen.

- Binnen enige tijd krijg je een e-mail terug met daarin aangegeven je persoonlijke deelnemersnummer en het verzoek om middels een reply een foto te sturen zodat we deze aan jouw actiepagina kunnen toevoegen. Dit alles kan een dag duren omdat alles handmatig verwerkt wordt.

- Indien je je deelnemersnummer hebt ontvangen moet je terug naar de site en je betaling afronden:

 Ga naar https://www.alpedhukids.nl/deelnemers/betaling-deelnemer/

 Klik op: betaling Deelnemer

 Kies: Deelname € 9,99

 Klik op: doneren of aanmelden volgende pagina

 Op de volgende site klik je nogmaals op: doneren of aanmelden volgende pagina

 Controleer aantal aanmeldingen (1) en het totaalbedrag (€ 9,99)

 In het vakje “Opmerking over bestelling” vul je nogmaals je deelnemersnummer in

 Klik op: volgende stap

 Ter controle wordt nu nogmaals om je gegevens gevraagd

 Denk erom om bij het vakje “opmerking” nogmaals je deelnemersnummer in te vullen

 Klik daarna op “volgende stap”

 Kies je bank en klik op “volgende stap”

 Controleer nogmaals je gegeven en klik op: “Doneren of aanmelden”

 Je kunt nu je betaling doen via iDeal

 

- Na ontvangst van je startdonatie gaan we je actiepagina “online” zetten. Dit kan een dag duren omdat alles handmatig verwerkt wordt.

- Door je deelnemersnummer aan te klikken op de deelnemerslijst (onder het kopje “deelnemers” van de website) kom jij en je donateurs op je persoonlijke actiepagina.

Je kunt zelf geen aanpassingen doen op je actiepagina, mocht je wijzigingen aan willen brengen moet je dit kenbaar maken via deelnemers@alpedhukids.nl onder vermelding van je naam, deelnemersnummer en wat je aangepast wilt hebben. De webmaster past het dan aan.

 

3. Inschrijfvoorwaarden:

 Iedere deelnemer doneert een startdonatie van € 9,99. Deze “startdonatie” wordt primair gebruikt als dekking voor de organisatiekosten, kleding, medaille, verzekering etc.

 Er is geen restitutie van de “startdonatie” bij afmelding voor het evenement. Je hebt dan wel recht op je Alpe d’HuKids-shirt. De verzendkosten voor het shirt zijn voor eigen rekening.

 Op basis van de inschrijving ontvangt de deelnemer op de koersdag een Alpe d’HuKids Nederland shirt. Let op: Je kunt je inschrijven tot op de dag van het evenement, bij inschrijving na 1 september kunnen wij i.v.m. het bestellen van de kleding niet garanderen dat je nog in aanmerking komt voor een Alpe d’HuKids Nederland shirt.

 De deelnemer gaat akkoord met eventueel gebruik van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke voor promotionele doeleinden van de organisatie, zijnde de Stichting Alpe d'HuKids Nederland, zonder daar een vergoeding voor te claimen.  De deelnemer is verplicht om op de koersdag de Alpe d'HuKids kleding van 2017 te dragen (deze wordt een uur voor aanvang uitgedeeld). De deelnemer dient de aanwijzingen van de op het parcours aanwezige Alpe d’HuKids organisatie, parkeerregelaars en motards op te volgen.

 Van elke deelnemer, wordt verwacht dat hij zich tot het uiterste inspant om een minimale sponsorbijdrage van € 66,66 euro bijeen te brengen.

 

4. Verantwoordelijkheid deelnemers:

De deelnemers aan Alpe d’HuKids zijn 8 t/m 14 jaar. Deelnemers doen mee onder verantwoordelijkheid van hun ouders en/of verzorgers. Ouders/verzorgers geven via een separaat toegestuurde toestemmingsverklaring toestemming om mee te doen.

5. Saamhorigheidsloop:

Voor de deelnemers jonger dan 8 jaar (en ieder ander die mee wilt doen) vindt ter afsluiting van het evenement de “Saamhorigheidsloop” plaats. Het parcours wordt dan 1 maal lopend afgelegd. Om in aanmerking te komen voor het Alpe d’HuKids Nederland shirt moet je je als kind ook aanmelden via de website en een eigen actiepagina aanmaken (en dus ook de startdonatie betalen en zorgen voor zoveel mogelijk donaties). Alle kinderen onder de 8 jaar moeten worden begeleid door een volwassene. Ouders/verzorgers geven via een separaat toegestuurde toestemmingsverklaring toestemming om mee te doen. Afgelopen jaar bleek deze loop een enorm succes, heel veel jonge deelnemers maar ook deelnemers die al 6x het parcours hadden afgelegd, ouders, opa’s, oma’s noem maar op zorgden voor een fantastische stoet.

 

6. Donaties (Belangrijk!):

 Bij iedere donatie, op te roepen via de individuele actiepagina (https://www.alpedhukids.nl/deelnemers/actiepagina-s-individueel/) dient dus het deelnemersnummer en naam van de deelnemer op de betaling aangegeven te worden. Evenals de beoogde tekst. Alleen dan kan de donatie op de juiste wijze worden weergegeven op de betreffende actiepagina van de deelnemer. Geef dit aub door aan de donateurs zodat alle bedragen juist kunnen worden verwerkt.

 Alle donaties worden in tegenstelling tot vorig jaar handmatig verwerkt. Het kan dus zijn dat de donatie niet direct zichtbaar wordt op de betreffende actiepagina.

 Om technische redenen is het op dit moment alleen mogelijk om iDeal betalingen te doen vanaf € 10,-. Nogmaals, deze betalingen kunnen NIET gekoppeld worden aan een actiepagina van een deelnemer. We werken hard aan een oplossing voor dit ongemak!

 

7. Alpe d'HuKids-kleding:

 Een belangrijk onderdeel van de identiteit van het evenement is de gelijkheid in kleding.

 De deelnemer is verplicht gedurende de omlopen op de koersdag het Alpe d’HuKids Nederland shirt van het jaar 2017 te dragen.  De kleding wordt tijdens de koersdag op zondag 01 oktober uitgereikt. Ieder individuele deelnemer is verplicht de kleding daar zelf op te halen of op te laten halen.

 Deelnemers jonger dan 8 jaar die zich aangemeld hebben voor de Saamhorigheidsloop krijgen ook het Alpe d’Hukids Nederland shirt uitgereikt.

 Volwassenen krijgen geen Alpe d’HuKids Nederland shirt.

 Bij inschrijving na 1 september 2017 kunnen wij ivm bestellen kleding geen garanties geven dat je in aanmerking komt voor een Alpe d’Hukids Nederland shirt.

 

8. Stuurbordje:

Als deelnemende fietser ontvang je een stuurbordje, als loper een bordje voor op je loopshirt. De bedoeling is dat deze bordjes zichtbaar worden gedragen zodat je naam en deelnemersnummer goed herkenbaar is voor fotografen, finishteam en supporters. Je dient zelf er voor te zorgen dat het bordje op een degelijke wijze is gemonteerd op je fiets (bv met kabelbinders) of voor de lopers op je shirt (bv met veiligheidsspelden). Deze dien je zelf te verzorgen. TIP: Lamineer het bordje!

 

9. Veiligheid:

 Tijdens het fietsen op het parcours is het voor de fietsende deelnemer verplicht om een fietshelm te dragen.  De ouders/verzorgers van de deelnemer dienen afdoende verzekerd te zijn tegen alle schade die door hun kind (de deelnemer) wordt aangebracht aan anderen en/of eigendommen van anderen. De aangewezen verzekering hiervoor is een Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) die geldig is voor dit evenement. De ouders/verzorgers van de deelnemer dienen te beschikken over een adequate ziektekostenverzekering die geldig is.

 De ouders / verzorgers van de deelnemer moeten verzekerd zijn voor deelname aan een sportieve prestatie. Indien de verzekeringsmaatschappij van de ouders/verzorgers van de deelnemer dit heeft uitgesloten, dienen de ouders/verzorgers van de deelnemer zich hiervoor apart te verzekeren.

 De fietsende deelnemer verklaart te beschikken over een deugdelijke fiets en deugdelijk fietsmateriaal. De fiets zal op de koersdag op een paar belangrijke punten gecheckt worden op deugdelijkheid en veiligheid.

                                                              LET OP: Er worden geen reparaties aan de fiets uitgevoerd.

 

10. Aanwijzingen en overtreding daarvan:

 De deelnemer moet de aanwijzingen van de Alpe d’HuKids organisatie opvolgen.  De verkeersregels zijn van toepassing op het parcours en dienen te worden gerespecteerd.

 De deelnemer kan bij ongeoorloofd gedrag door de organisatie van deelname worden uitgesloten.

 

11. Aansprakelijkheid van de organisatie:

 Deelname aan Alpe d'HuKids is ten allen tijde op eigen risico van de deelnemer en zijn ouders of verzorgers.

 De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan of is ontstaan voorafgaand aan, tijdens of na afloop van deelname aan het evenement. Dit geldt ook bij afgelasten of verplaatsen van het evenement, alsmede ongevallen, diefstal of welke schade dan ook.

 

12. Overige:

In geval van onduidelijkheid in en/of onvolledigheid van het reglement, besluit de Alpe d’HuKids organisatie wat de handelwijze moet zijn.

 

13. Vragen?

Heb je nog vragen? Mail dan met deelnemers@alpedhukids.nl

 

P.S.:

Stichting Alpe d’HuKids Nederland b.v. bestaat uit allemaal vrijwilligers.

Wij pogen zo snel en adequaat als mogelijk te reageren op vragen en de donaties en aanmeldingen verwerkt te krijgen.

Mocht dit onverhoopt iets langer duren graag jullie begrip hiervoor.

 

Met sportieve groet, Jacco Danen Vrijwilliger in de functie van Clustercoördinator Deelnemers

 

   


Belangrijke data voor de agenda:

DATA

12 april 2017

30 april 2017

01 september 2017 (20.00 uur)

ACTIE

Start inschrijving Alpe d'HuKids Nederland

Alpe d’HuKids Nederland is aanwezig tijdens kick-off Alpe d’HuZes 2017

Laatste dag van inschrijving om in aanmerking te komen voor een Alpe d’HuKids Nederland-shirt