Disclaimer voor https://www.alpedhukids.nl 

Alpe d´Hukids Nederland, hierna te noemen ADHN, verleent u hierbij toegang tot https://www.alpedhukids.nl  ("de Website") en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

ADH behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

ADH spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van ADHN.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan ADHN nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij ADHN.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ADHN, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Alle informatie op de website, zoals afbeeldingen, kunstwerken, tekst, video- of audio-opnamen, vallen onder het auteursrecht van Alped´HuKids en de informatieverschaffers. Bij ADHN berust het auteursrecht en databankenrecht op de website en de afzonderlijke pagina's. Het Nederlands en internationaal geldend auteursrecht is van toepassing.

 

Aanbieden van beeld- en geluidsmateriaal

Als je beeld- en geluidsmateriaal aan ADHN doorstuurt, dan geef je ADHN toestemming om het materiaal op elke door ons gewenste wijze te gebruiken. Met het inzenden van zulk materiaal doe je afstand van publicatie- of auteursrechten v.w.b. publicatie door of namens ADHN.  ADHN kan niet garanderen dat jouw foto's, video’s of geluidsfragmenten gebruikt worden. ADHN behoudt het recht om een bijdrage zo nodig te redigeren.

Overig

Fotografen: Frank van Engelen, Henny van Ree, Guido Bosland, Jo Grzelak. L1.

 

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd